4 Comments

 1. sobetion
  sobetion ·

  ประเทศไทยทั้ง 2 ภาพใช่ป่ะครับ

 2. wapclub
  wapclub ·

  @sobetion ใช่ครับ jet ถ่ายที่มาเลย์ไม่ทันมาต่อที่ไทย ^^'

 3. wapclub
  wapclub ·

  @sobetion ใช่ครับ jet ถ่ายที่มาเลย์ไม่ทันมาต่อที่ไทย ^^'

 4. jetnz81
  jetnz81 ·

  Wahahaha~ u guys talking what?

More photos by wapclub